Nhà Mr.Dũng

Tổng quan công trình

CHỦ ĐẦU TƯ: Mr.Dũng

ĐỊA CHỈ: Sở Dầu , Hồng Bàng, Hải Phòng

TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 6000 m²

Hình ảnh quá trình thi công