Nhà Mr.Hải

Tổng quan công trình

CHỦ ĐẦU TƯ: Mr.Hải

ĐỊA CHỈ: Thuỷ Đường, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 6200 m²

Hình ảnh quá trình thi công và nội thất