Nhà Mr.Huy

Tổng quan công trình

CHỦ ĐẦU TƯ: Mr.Huy

ĐỊA CHỈ: xã Thuỷ Đường – Thuỷ Nguyên – Hải Phòng

TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 7000 m²

Hình ảnh thiết kế

2021

Năm hoàn thiện

7000

Diện tích

3

Số tầng