Nhà Mr.Minh

Tổng quan công trình

CHỦ ĐẦU TƯ: Mr.Minh

ĐỊA CHỈ: Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng

TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 6520 m²

Hình ảnh quá trình thi công