Nhà Mr.Thìn

Tổng quan công trình

CHỦ DỰ ÁN: Mr.Thìn

ĐỊA CHỈ: Tân Dương, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 7000 m²

Hình ảnh quá trình thi công

2022

Năm hoàn thiện

7000

Diện tích

3

Số tầng