Nhà Mr.Thọ

Tổng quan công trình

CHỦ ĐẦU TƯ: Mr.Thọ

ĐỊA CHỈ: Khu Tái Định Cư Bắc Sông Cấm – xã Dương Quan, Thuỷ Nguyên

TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 6000 m²

Hình ảnh thiết kế

2020

Năm hoàn thiện

6000

Diện tích

3

Số tầng