Nhà Nghỉ Biển Đông

Tổng quan công trình

CHỦ ĐẦU TƯ: Nhà nghỉ Biển Đông

ĐỊA ĐIỂM: xã Thuỷ Sơn, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 7500 m²

Hình ảnh quá trình thi công