Nhà Mr.Linh

Tổng quan công trình

CHỦ ĐẦU TƯ: Mr.Linh

ĐỊA CHỈ: Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng

TỔNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 5000 m²

Hình ảnh quá trình thi công

2021

Năm hoàn thiện

5000

Diện tích

3

Số tầng